Cai, Jingjing, Chengwen Yang, Qiuhong Wei, Huifang Lian, Lin An, and Rong Zhang. 2023. “Natamycin Versus Natamycin Combined With Voriconazole in the Treatment of Fungal Keratitis”. Pakistan Journal of Medical Sciences 39 (3). https://doi.org/10.12669/pjms.39.3.6908.